Running away from the flatness of landscape

slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

 

Inwentyczne projektowanie

 

 

 

Dyplom magisterski-Krzysztof Grześków, promotor-dr Roman Rutkowski, Tytuł pracy:”GŁĘBIA WROCŁAWIA”

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

Idylliczna wizja życia pod powierzchnią ziemi zostaje przeniesiona na grunt skonkretyzowanej przestrzeni miejskiej. Założeniem tej nietypowej koncepcji było zdominowanie

wieżowców i odwrót kierunku rozwoju metropolii. W czasach wojny zamysł zagospodarowanego podziemia przybiera również wymiar praktyczny. Okres II Wojny Światowej

daje asumpt do podjęcia działań, które umożliwią sprawne podejmowanie obrony. Projekt bunkra jest nie tylko architektoniczną konstrukcją, lecz również swoistą metaforą

przeszłości, w której jesteśmy niejako uwięzieni. Budynek jest umiejscowiony w centrum Wrocławia. Funkcjonuje jako inkubator sztuki z dominującą funkcją wystawienniczą.

Stanowić ma przykład, i czynnik motywujący do zagospodarowania innych, licznych artefaktów po tak bogatej jak i bolesnej historii miasta. Opis zdarzeń wojny ma ułatwić

zrozumienie zamysłu wykorzystania podziemnej przestrzeni. Projekt ma przypominać o przeszłości i jej znaczeniu w kształtowaniu kultury, sztuki i tożsamości mieszkańców

Wrocławia.

 

 

Dom nad Odrą-Wrocław 2008

slide
slide
Prev
Next

 

 

Dyplom inżynierski-Krzysztof Grześków-promotor-dr Roman Rutkowski-Szybka Kolej Miejska-2011

slide
slide
slide
Prev
Next

Przedmiotem opracowania jest przystanek SKW. Element szerszego założenia, które przewiduje stworzenie systemu komunikacji miejskiej wykorzystującej istniejące już trakcje kolejowe. Wrocław już od ponad dwustu lat posiada nad wyraz rozwinięty system torów, jednak nie jest on wykorzystywany w celu usprawnienia komunikacji miejskiej. Byłby to system niezwykle szybki i sprawny gdyż w przeciwieństwie do tramwajów i komunikacji samochodowej nie uczestniczyłby w ruchu drogowym.

 

Teatr-Wrocław 2011-Krzysztof Grześków-promotor-dr Roman Rutkowski

slide
slide
Prev
Next

AMSTERDAM
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

właśnie zakończyliśmy 4 miesięczną współprace z zaprzyjaźnionym holenderskim biurem Moke Architekten. Tematem była rozbudowa Museum voor Moderne Kunst w Arnhem o część restauracyjną (200 m2) i wystawienniczą (400m2). Budynek powstał w 1973 r., a zaprojektował go Cornelis Outshoorn pochodzący z Amsterdamu. Od tamtego czasu wraz z eksploatowaniem muzeum robiono w nim liczne nieprzemyślane rozbudowy/przebudowy i w tem sposób zniknęły m.in świetliki Outshoorna. W tym koncepcyjnym projekcie zakładamy głównie przywrócenie stanu pierwotnego oraz dobudowanie restauracji i cześci wystawienniczej w sposób jak najmniej inwazyjny dla projektu z 1873 r.